Patrick Raeymaeckers

Patrick
Hoofd Operaties (divisie F&C)

 

Patrick is bij Smet begonnen op 23-jarige leeftijd. Door persoonlijke omstandigheden kon hij zijn laatste jaar secundair sport niet doen en heeft hij zijn diploma niet kunnen behalen. Smet Group voerde regelmatig werkzaamheden uit in het buitenland en dit trok hem erg aan. Als losse helper bij F&C startte hij zijn carrière bij Smet. Hij had geen ervaring in de bouw, maar had een goeie portie gezond verstand en “twee handen aan zijn lijf”.

Patrick moest hard werken, maar dankzij zijn gezond verstand mocht hij al snel met de machines beginnen werken. Hij vond het erg fijn werk en legde hier een heel goeie basis aan kennis aan om zijn carrière verder uit te bouwen. Het duurde niet lang voor we bij Smet Group doorhadden dat hij nog veel meer in zijn mars had. Patrick werd werfleider.

Door al die jaren te werken als praktisch, logisch en gemotiveerd werfleider, vergaarde hij veel kennis. Maar bij Smet Group wisten we dat Patrick nog lang niet “uitgeleerd” was. Hij besloot om zich in zijn vrije tijd bij te scholen en meer te leren over grondmechanica. Dat getuigt natuurlijk van een grote betrokkenheid en motivatie en uiteindelijk werd dit ook beloond door Smet Group.
Hij werd benoemd tot Proces Owner: de beheerder van verschillende funderingstechnieken.

Dit leek voor Patrick de plaats waar hij tot aan zijn pensioen een erg waardevolle invulling kon bieden. Maar dat was buiten zijn mogelijkheden gerekend. Nu is Patrick het Hoofd van Operaties bij F&C geworden. De beheerder van alle funderingstechnieken binnen Smet.

Patrick is zelf heel dankbaar voor zijn kansen bij Smet Group. Hij praat er heel bescheiden over, maar heeft er hard voor moeten werken. Hij is nog steeds even graag bij ons als in het begin en spreekt met trots over de inzet van de mensen hier. “Als je een probleem hebt, of er moet dringend iets gebeuren, dan weet je dat je kan rekenen op je mensen,” zegt hij zelf.

 

Het verhaal van Patrick