Geschiedenis

de oude marktDe geschiedenis van de Smet Group begint bij de geboorte van Alfons Smet in 1876.

Als enig kind van de boswachter groeide Alfons Smet op in Dessel en werd snel een joviaal en graag gezien figuur in het dorp. Bovendien had hij ondernemerstalent: de zeldzame combinatie van technisch inzicht, een neus voor zaken en een paar handen aan zijn lijf. Hij was fietshersteller, maalder, schrijnwerker, smid en likeurstoker. Tot hij aangesproken werd door schoolmeester Mathé om een drinkwaterput te "slagen" ...

We spreken over het jaar 1900. Alfons bedacht al vlug iets om het sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Een echte innovatie voor die tijd: een heisstelling met een valblok. Andere innovaties volgden snel en een eerste octrooi werd aangevraagd.

Na ervaringen opgedaan te hebben in een fabriek voor vliegtuigmotoren in Engeland (Wereldoorlog I) startte Alfons Smet zijn bedrijf in Dessel terug op. In 1927-1928 kwamen zijn zonen, René en Karel mee in de zaak. Alfons Smet was van 1933 tot 1940 ook nog burgemeester van Dessel.

Begin jaren '50 zorgden René en Karel voor een nieuwe revolutionaire spoelboormethode. Dit zorgde voor meer dan een verdubbeling van het aantal medewerkers: meer dan 50. Toen al werden er putten tot 700 meter diep uitgevoerd (Kursaal in Turnhout), tot zelfs 2.500 meter in Soumagne. Het buitenland begon de firma Smet te kennen. In Kongo (nu Zaïre) werden waterputten en funderingen uitgevoerd.

In 1960 komt Hugo Smet bij in de zaak van zijn vader en oom. De grote openbare werken van de "Golden Sixties" zorgen voor tal van mogelijkheden. Hugo Smet vormt Smet om naar een specialist in boortoepassingen voor de diepbouwsector, klassieke waterputten en waterbehandeling. Dit resulteert in 3 afzonderlijke werkmaatschappijen in 1993: Smet-G.W.T., Smet-Tunnelling en Smet-F&C. In deze periode werden enorme werkzaamheden uitgevoerd met diverse nieuwe technieken die gebrevetteerd en gepattenteerd werden. Het eigen atelier zorgde voor het ontwerpen, uitvoeren en aanpassen van de machines en technieken aan deze nieuwigheden. Milaan, Offenbach, Athene, ... deze en nog vele andere buitenlandse steden leerden Smet-technieken (en Smet-medewerkers!) kennen.

In de 2e helft van de jaren '90 werd ook in Wallonië een vestiging opgericht die al snel naar Fleurus bij Charleroi verhuisde. Van hieruit werden enkele specifieke technieken (beschoeide sleuven en kernboringen) uitgevoerd.

In 1996 gaf Hugo Smet de dagdagelijkse werking van de groep van bedrijven over aan zijn zonen.

Begin van de jaren 2000 volgde er weer een nieuwe stap. Na meer dan 100 jaar letterlijk onder de kerktoren van Dessel actief te zijn werd de Oude Markt 1 verlaten om op het industrieterrein in Dessel een nieuwbouw te betrekken waar de 4 n.v.'s samen gehuisvest werden.

Vandaag leiden Wim en Dirk Smet deze groep van n.v.'s met diverse divisies, meerdere afdelingen, vele diverse technieken en meer dan 450 medewerkers.